liskavkovité

Jedna z najpočetnejších skupín chrobákov. Na svete vyše 36 000, v strednej Eúrope viac ako 620 druhov. Larvy aj imága sa zväčša živia listami. Delia sa na 10 podčeľadí.