nosáčikovité

Najväčšia čeľaď chrobákov, na svete vyše 64 000 druhov, v strednej Európe asi 1100 druhov. Veľkosť druhov v strednej Európe 1,5-21 mm.
Chrobáky charakteristické dlhým nosom s tykadlami.