májkovité

Na svete vyše 3 000 druhov. U nás viac ako 35 druhov. V ich tele sa nachádza prudký jed kantharidin, preto manipulácia s nimi vyžaduje opatrnosť.