pakomárovité

U nás asi 1 000 druhov. Ich určovanie je veľmi ťažké. Väčšinou sa určujú podľa lariev. Larvy žijú vo vode. U niektorých druhov majú larvy červené sfarbenie vďaka prítomnosti hemoglobínu.
Imága pakomárov žijú len niekoľko dní a vôbec neprijímajú potravu. Dospelý jedinci lietajú nad vodou vo veľkých rojoch. Pakomáre nemajú bodacie ústrojenstvo, preto človeku nijako neprekážajú. Sú aktívny najmä v noci a často sa nechajú zlákať ľudským svetlom. Samček pakomára má na tykadlách páperie.