Hymenoptera / Chalcidoidea

chalcidky

Nadčeľaď: Chalcidoidea . Rozsiahla skupina drobných blanokrídlovcov. U nás asi 1500 – 2000 druhov.
Nadčeľaď sa delí na 19 čeľadí s veľmi ťažkým určovaním druhov.