Hymenoptera / Halictidae

včielkovité

Patrí sem asi 100 druhov silno ochlpených malých včiel.