Coleoptera / Chrysomelidae

liskavkovité

Jedna z najpočetnejších skupín chrobákov. Na svete vyše 36 000, u nás okolo 500 druhov.
Larvy aj imága sa zväčša živia listami. Delia sa na 10 podčeľadí.