Home / Diptera

Diptera

dvojkrídlovce (muchy, pestrice, komáre ...)

Na Slovensku asi 6000 zistených druhov.