Hemiptera / Pyrrhocoridae

cifrušovité

Hromadne žijúce pestré bezkrídle bzdochy. U nás žijú len 2 druhy.