Home

 • Tipula vittataTipula vittata
 • Tipula vittata (2)Tipula vittata (2)
 • Agapanthia villosoviridescens (6)Agapanthia villosoviridescens (6)
 • Epistrophe ochrostomaEpistrophe ochrostoma
 • Singa nitidula (1)Singa nitidula (1)
 • Phyllobius pyri (7)Phyllobius pyri (7)
 • Nephrotoma pratensis (4)Nephrotoma pratensis (4)
 • Epirrhoe alternata (3)Epirrhoe alternata (3)
 • Epistrophe ochrostoma (2)Epistrophe ochrostoma (2)
 • Cynomya mortuorum (4)Cynomya mortuorum (4)
 • Cynomya mortuorum (3)Cynomya mortuorum (3)