Home

 • Cheiracanthium mildei (2)Cheiracanthium mildei (2)
 • Cheiracanthium mildei (4)Cheiracanthium mildei (4)
 • Cheiracanthium mildei (3)Cheiracanthium mildei (3)
 • Lacanobia oleracea kukla (1)Lacanobia oleracea kukla (1)
 • Anyphaena accentuata (2)Anyphaena accentuata (2)
 • Anyphaena accentuata (1)Anyphaena accentuata (1)
 • Neriene montana (1)Neriene montana (1)
 • Neriene montana (2)Neriene montana (2)
 • Porcellio spinicornis (4)Porcellio spinicornis (4)
 • Campylocheta praecox (4)Campylocheta praecox (4)
 • Campylocheta praecox (3)Campylocheta praecox (3)
 • OrthocladiinaeOrthocladiinae
 • Orthocladiinae (2)Orthocladiinae (2)
 • Anyphaena accentuata (6)Anyphaena accentuata (6)
 • Tegenaria campestrisTegenaria campestris
 • Tegenaria campestris (2)Tegenaria campestris (2)
 • Tegenaria campestris (3)Tegenaria campestris (3)
 • Ampedus sp. larvaeAmpedus sp. larvae
 • Sciaridae sp. larvaeSciaridae sp. larvae
 • Gonepteryx rhamni (5)Gonepteryx rhamni (5)
 • Gonepteryx rhamni (4)Gonepteryx rhamni (4)
 • Pollenia labialis (2)Pollenia labialis (2)
 • Pollenia labialisPollenia labialis
 • Schoenitemnus minutus (3)Schoenitemnus minutus (3)
 • Schoenitemnus minutus (4)Schoenitemnus minutus (4)
 • Semioscopis steinkellneriana (2)Semioscopis steinkellneriana (2)
 • Semioscopis steinkellneriana (3)Semioscopis steinkellneriana (3)
 • Agriopis marginaria (2)Agriopis marginaria (2)
 • Agriopis marginariaAgriopis marginaria
 • Pentatoma rufipes nymfa (2)Pentatoma rufipes nymfa (2)
 • Campylocheta praecoxCampylocheta praecox
 • Campylocheta praecox (2)Campylocheta praecox (2)
 • Pardosa lugubris (3)Pardosa lugubris (3)
 • Pterostichus oblongopunctatus (4)Pterostichus oblongopunctatus (4)
 • Scaphidium quadrimaculatum (2)Scaphidium quadrimaculatum (2)
 • Scaphidium quadrimaculatumScaphidium quadrimaculatum
 • Scaphidium quadrimaculatum (3)Scaphidium quadrimaculatum (3)
 • Polygonia c-album (7)Polygonia c-album (7)
 • Bombylius major (7)Bombylius major (7)
 • Bombylius major (6)Bombylius major (6)
 • Pentatoma rufipes nymfa (3)Pentatoma rufipes nymfa (3)
 • Pyrochroa coccinea (5)Pyrochroa coccinea (5)
 • Palomena prasina (10)Palomena prasina (10)
 • Tetragnatha cf. dearmataTetragnatha cf. dearmata
 • Lacanobia oleracea (3)Lacanobia oleracea (3)
 • Lacanobia oleracea (2)Lacanobia oleracea (2)
 • Ernestia puparum (6)Ernestia puparum (6)
 • Ernestia puparum (5)Ernestia puparum (5)
 • Rhaphigaster nebulosa (8)Rhaphigaster nebulosa (8)
 • Rhaphigaster nebulosa (6)Rhaphigaster nebulosa (6)