Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

 • Stenurella nigra Stenurella nigra
 • Orthotaenia undulana Orthotaenia undulana
 • Rhaphium commune Rhaphium commune
 • Rhaphium commune (2) Rhaphium commune (2)
 • Rhaphium commune (3) Rhaphium commune (3)
 • Himacerus mirmicoides (1) Himacerus mirmicoides (1)
 • Choristoneura hebenstreitella Choristoneura hebenstreitella
 • Choristoneura hebenstreitella (2) Choristoneura hebenstreitella (2)
 • Kishidaia conspicua (2) Kishidaia conspicua (2)
 • Leiopus nebulosus Leiopus nebulosus
 • Leiopus nebulosus (2) Leiopus nebulosus (2)
 • Agapanthia cardui Agapanthia cardui
 • Saperda scalaris Saperda scalaris
 • Saperda scalaris (2) Saperda scalaris (2)
 • Saperda scalaris (3) Saperda scalaris (3)
 • Pachytodes cerambyciformis Pachytodes cerambyciformis
 • Pachytodes cerambyciformis (2) Pachytodes cerambyciformis (2)
 • Pachytodes cerambyciformis (3) Pachytodes cerambyciformis (3)
 • Pachytodes cerambyciformis (4) Pachytodes cerambyciformis (4)
 • Rhagium inquisitor Rhagium inquisitor
 • Rhagium inquisitor (2) Rhagium inquisitor (2)
 • Unknow Unknow
 • Cimbex femoratus (1) Cimbex femoratus (1)
 • Micrommata virescens (9) Micrommata virescens (9)
 • Issus coleoptratus (2) Issus coleoptratus (2)
 • Issus coleoptratus (1) Issus coleoptratus (1)
 • Denticollis linearis Denticollis linearis
 • Denticollis linearis (2) Denticollis linearis (2)
 • Denticollis linearis (3) Denticollis linearis (3)
 • Pogonocherus hispidulus Pogonocherus hispidulus
 • Pogonocherus hispidulus (2) Pogonocherus hispidulus (2)
 • Clytus arietis Clytus arietis
 • Cauchas fibulella Cauchas fibulella
 • Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua
 • Tortrix viridana Tortrix viridana
 • Phyllopertha horticola Phyllopertha horticola
 • Phyllopertha horticola (2) Phyllopertha horticola (2)
 • Phyllopertha horticola (3) Phyllopertha horticola (3)
 • Phyllopertha horticola (4) Phyllopertha horticola (4)
 • Zophomyia temula Zophomyia temula
 • Macrophya montana Macrophya montana
 • Agapanthia villosoviridescens Agapanthia villosoviridescens
 • Tortrix viridana (2) Tortrix viridana (2)
 • Lycaena dispar Lycaena dispar
 • Bombylella atra Bombylella atra
 • Bombylella atra (2) Bombylella atra (2)
 • Siona lineata Siona lineata
 • Siona lineata (2) Siona lineata (2)
 • Siona lineata (3) Siona lineata (3)
 • Siona lineata (4) Siona lineata (4)
 
     
     
 
© Karol Ox