Hemiptera / Flatidae / Metcalfa pruinosa

cikáda

Pôvodom severoamerický druh. Prvý údaj z územia Slovenska bol získaný 16. 9. 2010.
Autor: Vladimír Janský, Marek Semelbaue