Hemiptera / Acanthosomatidae

Bývalá podčeľaď čeľade Pentatomidae. U nás niekoľko nápadných fytofágnych druhov.