Home / Arachnida / Araneae / Sparassidae / Micrommata virescens 9

Arachnida / Araneae / Sparassidae / Micrommata virescens

maloočka zelenkastá

Jediný druh čeľade Sparassidae žijúci trvale na Slovensku.