Ostatné článkonožce / Diplopoda / Polydesmus complanatus

plochuľa veľká