Coleoptera / Staphylinidae / Scaphidium quadrimaculatum

  • Scaphidium quadrimaculatum (2)Scaphidium quadrimaculatum (2)
  • Scaphidium quadrimaculatum (3)Scaphidium quadrimaculatum (3)
  • Scaphidium quadrimaculatum (4)Scaphidium quadrimaculatum (4)
  • Scaphidium quadrimaculatum (5)Scaphidium quadrimaculatum (5)
  • Scaphidium quadrimaculatumScaphidium quadrimaculatum