Hymenoptera / Tenthredinidae / Dolerus sp.

piliarka (bližšie neurčené)