Hymenoptera / Tenthredinidae / Tenthredopsis sp.

piliarka (bližšie neurčené)