• Tasgius pedator (2) Tasgius pedator (2)
 • Tasgius pedator Tasgius pedator
 • Staphylinus caesareus (3) Staphylinus caesareus (3)
 • Diplazon tetragonus (1) Diplazon tetragonus (1)
 • Diplazon tetragonus (3) Diplazon tetragonus (3)
 • Diplazon tetragonus (2) Diplazon tetragonus (2)
 • Leptoglossus occidentalis nymfa (6) Leptoglossus occidentalis nymfa (6)
 • Leptoglossus occidentalis (3) Leptoglossus occidentalis (3)
 • Onthophagus illyricus (4) Onthophagus illyricus (4)
 • Onthophagus illyricus (3) Onthophagus illyricus (3)
 • Onthophagus illyricus (2) Onthophagus illyricus (2)
 • Onthophagus illyricus Onthophagus illyricus
 • Asilus crabroniformis (3) Asilus crabroniformis (3)
 • Asilus crabroniformis (2) Asilus crabroniformis (2)
 • Asilus crabroniformis Asilus crabroniformis
 • Aspitates gilvaria Aspitates gilvaria
 • Scopula ornata Scopula ornata
 • Tremex fuscicornis (6) Tremex fuscicornis (6)
 • Tremex fuscicornis (5) Tremex fuscicornis (5)
 • Tremex fuscicornis Tremex fuscicornis
 • Tremex fuscicornis (4) Tremex fuscicornis (4)
 • Tremex fuscicornis (3) Tremex fuscicornis (3)
 • Tremex fuscicornis (2) Tremex fuscicornis (2)
 • Tremex fuscicornis (7) Tremex fuscicornis (7)
 • Metcalfa pruinosa Metcalfa pruinosa
 • Fieberiella florii (11) Fieberiella florii (11)
 • Bruchus affinis (6) Bruchus affinis (6)
 • Bruchus affinis (5) Bruchus affinis (5)
 • Bruchus affinis (4) Bruchus affinis (4)
 • Epirrhoe alternata (7) Epirrhoe alternata (7)
 • Epirrhoe alternata (6) Epirrhoe alternata (6)
 • Idaea seriata Idaea seriata
 • Hypena rostralis (3) Hypena rostralis (3)
 • Lonchoptera bifurcata (2) Lonchoptera bifurcata (2)
 • Cydalima perspectalis (2) Cydalima perspectalis (2)
 • Medetera flavipes (1) Medetera flavipes (1)
 • Medetera flavipes (2) Medetera flavipes (2)
 • Herminia tarsicrinalis (4) Herminia tarsicrinalis (4)
 • Timandra comae (5) ♂ Timandra comae (5) ♂
 • Cydalima perspectalis (1) Cydalima perspectalis (1)
 • Celypha rivulana (3) Celypha rivulana (3)
 • Nomophila noctuella (1) Nomophila noctuella (1)
 • Agapeta hamana (6) Agapeta hamana (6)
 • Agapeta hamana (5) Agapeta hamana (5)
 • Celypha rivulana (4) Celypha rivulana (4)
 • Argynnis paphia (2) Argynnis paphia (2)
 • Melanargia galathea (6) Melanargia galathea (6)
 • Melanargia galathea (7) Melanargia galathea (7)
 • Scatella tenuicosta (1) Scatella tenuicosta (1)
 • Scatella tenuicosta (3) Scatella tenuicosta (3)
 
     
     
 
© Karol Ox