Hemiptera / Delphacidae

ostrôžkovité

Na Slovensku asi 80 druhov.