Other insect

modlivky, srpice, ucholaky ...
 • Aphaniptera


  2 fotografií - 1 druh

 • Archaeognatha


  5 fotografií - 2 druhov

 • Blattodea


  6 fotografií - 1 druh

 • Dermaptera

  ucholaky

   

  Na Slovensku žije 7 druhov.


  8 fotografií - 3 druhov

 • Ephemeroptera

  podenky


  8 fotografií - 4 druhov

 • Mantodea

  modlivky


  14 fotografií - 1 druh

 • Mecoptera


  61 fotografií - 8 druhov

 • Megaloptera


  6 fotografií - 1 druh

 • Neuroptera

  sieťokrídlovce

   

   


  38 fotografií - 12 druhov

 • Plecoptera


  7 fotografií - 2 druhov

 • Psocoptera

  pavši

   

  Sú rad drobného, okrídleného, alebo neokrídleného hmyzu. 35 čeľadí, 3000 druhov.

  Živia sa rastlinnou potravou hlavne riasami, lišajníkmi, plesňami, peľom a pod. Nájdeme ich na stromoch kríkoch, v hrabanke, na skalách, v hniezdach vtákov aj cicavcov. Niektoré druhy pri premnožení môžu byť škodcami na potravinách, starom nábytku a pod. Prezimujú v rôznych štádiách, najčastejšie ako larvy a vajíčka.


  11 fotografií - 5 druhov

 • Raphidioptera

  dlhokrčky


  8 fotografií - 4 druhov

 • Thysanoptera

  strapky


  5 fotografií - 2 druhov

 • Trichoptera


  11 fotografií - 5 druhov

 • Zygentoma


  2 fotografií - 1 druh

 
     
     
 
© Karol Ox