Lepidoptera / Riodinidae


Čeľaď Riodinidae je v Európe zastúpená jediným druhom Hamearis lucina. Prevažná väčšina druhov tejto čeľade je rozširená v tropickej Amerike.