Arachnida / Araneae / Clubionidae

pradiarkovité

V strednej Európe je len jeden rod z čeľade Clubionidae a to je rod Clubiona sp.. Na Slovensku žije 28 druhov.