Hymenoptera / Mutillidae

pamravcovité

Na Slovensku asi 15 druhov, sú to parazitoidy iných blanokrídlovcov.