Hymenoptera / Chrysididae

blyskavkovité

Na Slovensku asi 80 druhov.
Ich larvy parazitujú v larvách iných žihadlových blanokrídlovcov.