Diptera / Asilidae

muchárkovité

Celosvetovo opísaných viac, ako 7000 druhov. Na Slovensku asi 101 druhov, z celkového počtu 524 európskych druhov (Geller-Grimm 2007).
Dospelé jedince sú dravé. Lovia iný hmyz. Larvy sa vyvíjajú v pôde, alebo v rozkladajúcom sa dreve.