Hymenoptera / Halictidae / Lasioglossum sp.

bližšie neurčené