Coleoptera / Elateridae

kováčikovité

 

Čeľaď chrobákov charakteristická tým, že pri vyrušení predstierajú, že sú mŕtve. Ak chrobák dopadne na chrbát, tak sa vie vymrštiť do vzduchu pomocou prudkého pohybu hlavy a hrudi a týmto pohybom sa obráti späť na nohy. Tento pohyb je sprevádzaný  "hlasitým" lupnutím. Kováčiky žijú na kvetoch, v tráve, na dreve a často aj pod kôrou. Dospelé jedince ožierajú prevažne kvety a listy na mladých listnatých stromoch, nespôsobujú však významné škody. Škodiť môžu ich larvy.

Celosvetovo poznáme asi 10.000 druhov. V Európe žije okolo 670 druhov. V SR a ČR  170 druhov.