Orthoptera / Tettigoniidae / Barbitistes constrictus

kobylka stromová