x Fungi / Entomophthoraceae

Entomophthoraceae je čeľaď patogenných húb z radu Entomophthorales. Tieto huby napadajú hmyz.