Ostatný hmyz / Strepsiptera

riasavce

 

Riasavce parazitujú u mnohých skupín hmyzu. V strednej Európe asi 25 druhov.