Diptera / Tachinidae

bystrušovité

 

Najpočetnejšia čeľaď múch, len u nás žije asi 440 druhov. Celosvetovo vyše 8200 druhov (stále sú objavované nové). Larvy sú parazitoidy iného hmyzu, preto majú veľký význam ako prirodzené regulátory populácií mnohých, často i škodlivých druhov.

Čeľaď Tachinidae je rozdelená do podčeľadí: Dexiinae, Exoristinae, Phasiinae, Proseninae, Tachininae.