Home

 • Corizus hyoscyami (9)Corizus hyoscyami (9)
 • Gonia vacua (4)Gonia vacua (4)
 • Anthomyia monilis (5)Anthomyia monilis (5)
 • Anthomyia monilis (3)Anthomyia monilis (3)
 • Anthomyia monilis (4)Anthomyia monilis (4)
 • Graptopeltus lynceus (2)Graptopeltus lynceus (2)
 • Graptopeltus lynceusGraptopeltus lynceus
 • Polistes nimpha (10)Polistes nimpha (10)
 • Curculio villosus (6)Curculio villosus (6)
 • Phyllobius argentatus (2)Phyllobius argentatus (2)
 • Phyllobius argentatus (3)Phyllobius argentatus (3)
 • Panorpa vulgaris (14)Panorpa vulgaris (14)
 • Panorpa vulgaris (13)Panorpa vulgaris (13)
 • Dendroxena quadrimaculata (9)Dendroxena quadrimaculata (9)
 • Trombidium holosericeum (4)Trombidium holosericeum (4)
 • Harpocera thoracica (3)Harpocera thoracica (3)
 • Tipula varipennisTipula varipennis
 • Tipula varipennis (2)Tipula varipennis (2)
 • Tipula varipennis (3)Tipula varipennis (3)
 • Otites centralis (8)Otites centralis (8)
 • Otites centralis (10)Otites centralis (10)
 • Curculio venosus (7)Curculio venosus (7)
 • Platycerus caraboides (5)Platycerus caraboides (5)
 • Penthimia nigra nymph (8)Penthimia nigra nymph (8)
 • Graphosoma italicum (7)Graphosoma italicum (7)
 • Dendroxena quadrimaculata (6)Dendroxena quadrimaculata (6)
 • Harpocera thoracica (11)Harpocera thoracica (11)
 • Hippodamia variegata (5)Hippodamia variegata (5)
 • Harpocera thoracica (10)Harpocera thoracica (10)
 • Curculio venosus (2)Curculio venosus (2)
 • Curculio venosus (10)Curculio venosus (10)
 • Clerus mutillariusClerus mutillarius
 • Clerus mutillarius (2)Clerus mutillarius (2)
 • Tenthredo trabeata (2)Tenthredo trabeata (2)
 • Tenthredo trabeataTenthredo trabeata
 • Tenthredo trabeata (3)Tenthredo trabeata (3)
 • Tenthredo trabeata (4)Tenthredo trabeata (4)
 • Tenthredo trabeata (5)Tenthredo trabeata (5)
 • Valgus hemipterusValgus hemipterus
 • Curculio glandium (7)Curculio glandium (7)
 • Corizus hyoscyami (10)Corizus hyoscyami (10)
 • Gastrophysa polygoni (4)Gastrophysa polygoni (4)
 • Rhagium sycophanta (5)Rhagium sycophanta (5)
 • Rhagium sycophanta (6)Rhagium sycophanta (6)
 • Rhagium sycophanta (2)Rhagium sycophanta (2)
 • Ceraleptus gracilicornis (4)Ceraleptus gracilicornis (4)
 • Ceraleptus gracilicornis (2)Ceraleptus gracilicornis (2)
 • Ceraleptus gracilicornis (3)Ceraleptus gracilicornis (3)
 • Schoenitemnus minutus (2)Schoenitemnus minutus (2)
 • Schoenitemnus minutusSchoenitemnus minutus