• Agapanthia villosoviridescens (6) Agapanthia villosoviridescens (6)
 • Aglais io (10) Aglais io (10)
 • Aglais io (12) Aglais io (12)
 • Agriotes ustulatus (7) Agriotes ustulatus (7)
 • Amaurosoma flavipes Amaurosoma flavipes
 • Amaurosoma flavipes (2) Amaurosoma flavipes (2)
 • Anthocharis cardamines Anthocharis cardamines
 • Araschnia levana (2) Araschnia levana (2)
 • Arctia caja larva (1) Arctia caja larva (1)
 • Arctia caja larva (2) Arctia caja larva (2)
 • Argynnis paphia (14) Argynnis paphia (14)
 • Argynnis paphia (7) Argynnis paphia (7)
 • Argynnis paphia (8) Argynnis paphia (8)
 • Argynnis paphia (9) Argynnis paphia (9)
 • Athous bicolor (4) Athous bicolor (4)
 • Athripsodes albifrons Athripsodes albifrons
 • Athripsodes albifrons (2) Athripsodes albifrons (2)
 • Bruchus affinis (3) Bruchus affinis (3)
 • Calopteryx splendens Calopteryx splendens
 • Cantharis flavilabris (4) Cantharis flavilabris (4)
 • Celastrina argiolus (5) Celastrina argiolus (5)
 • Celypha lacunana Celypha lacunana
 • Chalcosyrphus nemorum (2) Chalcosyrphus nemorum (2)
 • Chalcosyrphus nemorum (3) Chalcosyrphus nemorum (3)
 • Chironomus plumosus Chironomus plumosus
 • Chironomus plumosus (2) Chironomus plumosus (2)
 • Chironomus sp. Chironomus sp.
 • Chironomus sp. (2) Chironomus sp. (2)
 • Chlorophorus varius Chlorophorus varius
 • Chrysolina herbacea (8) Chrysolina herbacea (8)
 • Chrysolina herbacea (9) Chrysolina herbacea (9)
 • Chrysotoxum sp (2) Chrysotoxum sp (2)
 • Coenagrion puella (3) Coenagrion puella (3)
 • Coenagrion puella (5) Coenagrion puella (5)
 • Coremacera marginata (4) Coremacera marginata (4)
 • Cryptocephalus frenatus Cryptocephalus frenatus
 • Cryptocephalus frenatus (2) Cryptocephalus frenatus (2)
 • Cryptocephalus frenatus (3) Cryptocephalus frenatus (3)
 • Cryptocephalus frenatus (4) Cryptocephalus frenatus (4)
 • Cryptocephalus octacosmus Cryptocephalus octacosmus
 • Cryptocephalus octacosmus (2) Cryptocephalus octacosmus (2)
 • Cupido argiades (13) Cupido argiades (13)
 • Cynomya mortuorum (3) Cynomya mortuorum (3)
 • Cynomya mortuorum (4) Cynomya mortuorum (4)
 • Dasypoda hirtipes (2) Dasypoda hirtipes (2)
 • Diacrisia sannio (2) Diacrisia sannio (2)
 • Ecdyonurus venosus Ecdyonurus venosus
 • Ecdyonurus venosus (2) Ecdyonurus venosus (2)
 • Emmelia trabealis Emmelia trabealis
 • Ephemeroptera (1) Ephemeroptera (1)