Volám sa Karol Ox.
Na týchto stránkach sú fotografie hmyzu a iných bezstavovcov zo Slovanska. Hmyz fotografujem asi od roku 2007. Aby fotografie neboli iba u mňa v počítači rozhodol som sa vytvoriť "atlas hmyzu", kde by boli moje fotoúlovky k videniu. Zároveň som chcel, aby návštevníci týchto stránok videli, aké rozmanité druhy hmyzu žijú na Slovensku. Určite sa mi nepodarí zdokumentovať všetky druhy, no stále mi pribúdajú nové.
Ak budete mať o nejaké fotografie záujem, na publikovanie v knihe, časopise alebo pre vytlačenie na súkromné ​​účely kontaktujte ma na: karol.ox@hotmail.sk

 

Hello. My name is Karol Ox.
On this site are photographs of insects and other invertebrates from Slovakia. I have been taking photos of insects since 2007. So that the photos were not only in my computer I decided to create an "atlas of insects" where my photos catches could be seen. At the same time, I wanted visitors to see the various insect species living in Slovakia and Central Europe. I'm sure I won't be able to document all species, but I still find new ones. 
If you are interested in any photos, please contact me for publishing in a book, magazine or for private printing: karol.ox@hotmail.sk

 

V prípade, že Vám obsah mojej stránky niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jej chod ľubovoľnou čiastkou. Ďakujem!

 

 

In the event that the content of my site has ever helped you in some way, whether it was beneficial for you, please support its operation by any amount. Well thank you!

 

Nahuby.sk
Fotonet.sk
500px.com

 

O mne (About me)