Diptera / Sciomyzidae / Tetanocera sp.

rohačka (bližšie neurčená)