Tortricidae

obaľovačovité

Sú malé motýle. Charakteristickým znakom je tvar predných krídel, ktoré sú široko obdĺžnikovitého, alebo lichobežníkového tvaru. Zadné krídla sú lichobežníkového tvaru. Húsenice obaľovačovitých majú šesť nôh. Húsenice s vlastnou priadzou žijú väčšinou medzi lístím a ihličím, v púčikoch a plodoch, alebo v dreni. Motýle tejto čeľade lietajú spravidla za šera. V SR žije asi 499 druhov.

 
     
     
 
© Karol Ox