Lepidoptera / Tortricidae

obaľovačovité

Charakteristickým znakom je tvar predných krídel, ktoré sú široko obdĺžnikovitého, alebo lichobežníkového tvaru. Zadné krídla sú lichobežníkového tvaru.
Húsenice obaľovačovitých majú šesť nôh. Húsenice s vlastnou priadzou žijú väčšinou medzi lístím a ihličím, v púčikoch a plodoch, alebo v dreni. Motýle tejto čeľade lietajú spravidla za šera.
V SR žije asi 499 druhov.