Home / Orthoptera

Orthoptera

rovnokrídlovce (koníky, kobylky ...)

Na Slovensku žije 120 druhov.