Hemiptera


polokrídlovce (bzdochy, cikádky, behavky ...)

V Európe asi 8000 druhov.