Hymenoptera


blanokrídlovce (osy, včely, lumky ...)

Odhaduje sa, že počet druhov vyskytujúcich sa na Slovensku je asi 10 000 druhov.