Hymenoptera / Sapygidae

Sapygidae je čeľaď parazitických ôs. Ich larvy sa vyvíjajú v hniezdach samotárskych včiel.