Hemiptera / Cicadellidae / Cicadellidae nymph

cikádka (nymfa bližšie neurčená)