Diptera / Cecidomyiidae

byľomorovité

Na Slovensku žije vyše 200 drobných a ťažko určovateľných druhov.