Hymenoptera / Ichneumonoidea

lumky

Nadčeľaď Ichneumonoidea obsahuje jednu vyhynutú a tri existujúce čeľade vrátane dvoch najväčších čeľadí Hymenoptera: Braconidae a Ichneumonidae.
Predpokladá sa, že táto skupina obsahuje celosvetovo až 100 000 druhov, z ktorých mnohé ešte neboli opísané.
Na Slovensku asi 2000 druhov.