Ichneumonoidea

lumky

Nadčeľaď Ichneumonoidea obsahuje jednu vyhynutú a tri existujúce čeľade vrátane dvoch najväčších čeľadí Hymenoptera: Braconidae a Ichneumonidae. Predpokladá sa, že táto skupina obsahuje až 100 000 druhov, z ktorých mnohé ešte neboli opísané. 

 
     
     
 
© Karol Ox